Regulamin

 1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.funwithbugs.com, jest IPIS Services Karolina Pawłowska z siedzibą pod adresem ul. Kołobrzeska 21, 62-300 Września, NIP: 7891679214.
 2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem internetu, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy osobą zamawiającą (Kupującym), a sklepem (Sprzedającym). Zamówienia składać można w naszym sklepie przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Zamówienia są realizowane w dni robocze. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową. Cena podawana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
 3. Koszt wysyłki uzależniony jest od ilości zamówionych przedmiotów.
 4. Płatności za zakupione towary można dokonywać na nr konta bankowego: BANK ING 97 1050 1520 1000 0097 3680 5343 lub za pomocą systemów szybkich płatności internetowych Przelewy24.
 5. Zamówienia są przyjmowane poprzez poprawnie wypełniony formularz zamówienia, dostępny podczas procedury zakupu towarów. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych bądź błędnych danych Sprzedający będzie kontaktował się z Kupującym w celu wyjaśnienia nieścisłości adresowych. Moment złożenia zamówienia jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Klient może anulować bądź wprowadzić zmiany w zamówieniu dopóki nie zostało ono wysłane – informując o tym e-mailem bądź telefonicznie.
 6. Każde złożone przez Klienta zamówienie potwierdzamy e-mailem z informacją o jego przyjęciu.
 7. W przypadku braku potwierdzenia ze strony sklepu w ciągu dwóch dni roboczych, prosimy o kontakt mailowy na adres kontakt@funwithbugs.com.
 8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zaistniałej sytuacji.
 9. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy lub odbioru, zgodnie z formularzem zamówienia.
 10. Koszty przesyłki są pokrywane przez Nabywcę.
 11. Wysyłka dokonywana jest za pomocą firmy In-Post.
 12. Realizacja zamówienia dokonywana jest w ciągu 3-4 dni roboczych od dnia wpłynięcia zamówienia.
 13. Dane Klientów naszego sklepu są chronione poprzez Politykę Prywatności.
 14. Korzystanie ze strony internetowej www.funwithbugs.com jest równoznaczne z akceptacją tego RegulaminuPolityki Prywatności. (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych)
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).
 16. ZWROTY I REKLAMACJE. Akceptujemy zwroty zamówionych w naszym sklepie produktów:
  • Mają Państwo prawo jako konsumenci odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie produktu lub od daty otrzymania ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. IPIS Services, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie można przesłać do nas pocztą lub drogą elektroniczną na adres kontakt@funwithbugs.com. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  • IPIS Services zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania zwrotów produktów zniszczonych lub noszących ślady użytkowania.
  • IPIS Services nie zwraca kosztów poniesionych przez kupującego przy odesłaniu towaru w celu zwrotu. Koszt zwrotu ponosi kupujący.
  • Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu, nie później niż 7 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zwrot. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji.
  • Proces reklamacji:
   • W celu reklamacji prześlij nam opis wady na kontakt@funwitbugs.com wraz z numerem zamówienia.
   • W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy lub Sprzedający dokona zwrotu należności na konto Kupującego. Na rozpatrzenie reklamacji mamy 14 dni, skontaktujemy się z tobą i powiadomimy o decyzji.